Home | Template Website
VESTI

26. korrik 2021 Vlada premijera Kurti daje veliki značaj i prioritet osobama sa ograničenim sposobnostima sa akcentom na veću zaposlenost po javnim instituc…

Premijer  Republike Kosova Isa Mustafa, prisustvovao  pokretanju  online platforme za konsultacije sa javnošću koja ima za cilj da pomogn…

Brisel, Pritina - 10. novembar 2016, Evropska komisija je objavila izvestaj za Kosovo 2016. Poglavlje o politickim kriterijumima obuhvata izmedju ostalog procen…

Dana 19. jula 2016. godine Kancelarija za dobro upravljanje u Kabinetu premijera (KDU / KP) i Fondacija kosovskog civilnog drustva (KCSF) potpisali su Memorandu…

Kancelarija za dobro upravljanje / Kabinet premijera je organizovala i sprovela obuku za koordinatore za sprovodjenje minimalnih standarda za javne konsultacije…

Od pokretanja Online Public Platforma za konsultacije u februaru 2017. godine, ministarstva i kancelarije premijera objavili su ukupno 214 javne konsultacije. …

JAVNE KONSULTACIJE