319 - Single Lajmi | Template Website
VESTI
Card image cap
Izvestaj Evropske Komisije za Kosovo 2016 o razvoju civilnog drutva

Brisel, Pritina - 10. novembar 2016, Evropska komisija je objavila izvestaj za Kosovo 2016. Poglavlje o politickim kriterijumima obuhvata izmedju ostalog procenu glavnih pitanja o civilnom drustvu i povoljnog ambijenta za aktivnosti ovog sektora. U izvestaju priznaje napredak koji je postignut kroz usvajanje Pravilnika o minimalnim standardima, dok naglasava potrebu za njegovu efikasnu i sistematsku implementaciju. Paralelno sa tim postavlja se zabrinutost zbog nedostatka politicke volje da se osigura odgovarajuce ucesce civilnog drutva, koja se izraava kroz jos uvek ogranicene konsultacije o zakonima i strategijama koje nose posebne politicke i ekonomske interese. To se tice implementacije Strategije Vlade za saradnju sa civilnim drutvom, izvetaj naglaava nedostatak posvecenosti iz mnogih ministarstava i nedostatak kapaciteta i budetskih sredstava, kojima se ometa sprovodjenje i sumnja na nedostatak politicke volje koja se odnosi na ovo pitanje. Iako priznaje kao dostignuce identifikaciju javnih sredstava za primjenu modela podrke civilnom drutvu i podstice usvajanje odgovarajucih propisa u ovoj oblasti, izvestaj zahteva da sve informacije o javnom finansiranju OCD budu lako dostupne za javnost. Pored toga, u izvestaju se naglasava da je pravni okvir za poreske olaksice za donatore jos uvek nejasan. Konacno, izvestaj takodje nalazi da su kapaciteti civilnog drustva na Kosovu neujednaceni.

Prishtinë, 02.10.2018