316 - Single Lajmi | Template Website
VESTI
Card image cap
Kancelarija za dobro upravljanje Ureda premijera i Fondacija kosovskog civilnog drustva potpisuju Memorandum o razumevanju

Dana 19. jula 2016. godine Kancelarija za dobro upravljanje u Kabinetu premijera (KDU / KP) i Fondacija kosovskog civilnog drustva (KCSF) potpisali su Memorandum o razumevanju da saradjuju na treninzima o minimalnim standardima javnih konsultacija. Ovaj Memorandum o razumijevanju je potpisan od strane KDU i KCSF u svetlu Uredbe koju je donela Vlada Kosova minimalnim standardima za proces javne rasprave i obaveza koje proizilaze iz ovog pravnog akta, znacaja sirenja svesti organizacija civilnog drutva i dravnih sluzbenika oko standard javnih konsultacija, kao i mandata i djelokruga rada KDU i KCSFs. Memorandum je opsti sporazum izmedju dva entiteta za izradu i sprovodjenje programa izgradnje kapaciteta drzavnih sluzbenika i civilnog drustva za proces javnih konsultacija. Aktivnost je deo dvogodisnjeg projekta "Podrska sprovodjenju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim drustvom", finansiranog od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu i Programa za razvoj KCSFs

Prishtinë, 02.10.2018