53 - Dokumentet | Template Website

Dokumenti

Akcioni plan

Preuzmi

Akcioni plan PAK-a Deo-1

Preuzmi

AKCIONI PLAN ZA PRAVA LICA SA OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA U REPUBLICI KOSOVO (2021-2023)

Preuzmi

Akcioni plan za prava osoba sa invaliditetom u Republici Kosovo 2021-2023

Preuzmi