53 - Dokumentet | Template Website

Dokumente

Plani i veprimit

Shkarko

Plani i Veprimit PAK Pjesa-1

Shkarko

PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS (2021-2023)

Shkarko

Plani i Veprimit për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar nër Republikën e Kosovës 2021-2023

Shkarko