Kontaktet | Template Website
KONTAKTET
Habit Hajredini
Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë

Tel: +383 38 200 140 70
Sadete Demaj - Kajtazi
Koordinatore e Zyrës për Qeverisje të Mirë

Tel: +383 38 200 146 36
Trëndelinë Dreshaj - Rexha
Zyrtare e Lartë për Qeverisje të Mirë

Tel: +383 38 200 148 54
Keriman Sadikay
Zyrtare e Lartë për Mundësi Barabarta dhe Minoritete

Tel: +383 38 200 146 33
Qëndresë Ibra - Zariqi
Zyrtare e Lartë për të drejtat e fëmijëve

Tel: +383 38 200 146 47
Armenda Berani - Shala
Zyrtare e Lartë për mbrojtjen nga Diskriminimi

Tel: +383 38 200 146 42
Besa Morina
Asistente Administrative

Tel: +383 38 200 146 46