41 - Lajmet | Template Website
LAJMET
Prishtine,
Takimin e Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës

Sot, në takimin e Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës të organizuar nga Zyr…

Prishtine,
Aktiviteti-fushën e të drejtave të njeriut dhe në veçanti për të drejtat e fëmijëve

05 mars 2021, Prishtinë   Sot, në takim të përbashkët me Znj. Venera Çerkini, Drejtoreshë e Departamentit Ligjor dhe…

Prishtine,
Open Data Kosovo në Bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë

Zyra e Kryeministrit kanë organizuar ngjarjen e lansimit të projektit “Iniciativa për Qeverisje të Hapur dhe të Mirë” …

Prishtine,
Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publik…

Prishtine,
Janë lansuar 214 Konsultime Publike përmes Platformës Online

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 214 konsultime publike …