387 - Single Lajmi | Template Website
LAJMET
NEWS
Card image cap
Open Data Kosovo në Bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë

Zyra e Kryeministrit kanë organizuar ngjarjen e lansimit të projektit “Iniciativa për Qeverisje të Hapur dhe të Mirë” të financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, pjesë e Programit Matra 2020.

Projekti ka për synim rritjen e nivelit të hapjes dhe qeverisjes së mirë të institucioneve të Kosovës me anë të Partneritetit të Qeverisë së Hapur (OGP).

Prishtinë, 30.10.2020