301 - Single Lajmi | Template Website
VESTI
Card image cap
214 javne konsultacije objavljene na Online Platformi

Od pokretanja Online Public Platforma za konsultacije u februaru 2017. godine, ministarstva i kancelarije premijera objavili su ukupno 214 javne konsultacije.

Do početka Januara 2018. godine zatvorene su konsultacije za ukupno 93 administrativna uputstva, 46 propise, 42 zakona, 23 konceptnih dokumenata, 5 akciona planova i 4 strategije.

Tokom ovog perioda, platformu su koristile najvažnije institucije. Kancelarija za dobro upravljanje / kancelarija premijera kao koordinator procesa javnih konsultacija prema Uredbi br. 05/2016 o minimalnim standardima za javne konsultacije preko koordinatora preko resornih ministarstava uspeo je da platformu funkcionalno i ažurira redovno.

Platforma je nastavio da obogati i promoviše taj način imamo značajno povećanje registraciju novih korisnika i njihovih pretplatu na dobijanje informacija u realnom vremenu u vezi sa objavljivanjem dokumenata za konsultacije i mogućnosti koje nudi platforme da svaki pojedinca, institucija ili zainteresovane strane da daju svoju konvenciju o unapređenju zakonodavstva za usvajanje od strane Vlade i njegovih potčinjenih institucija.

Prishtinë, 28.09.2018