Home | Template Website
LAJMET

Me date 06.09.2029 Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Këshillin për Bashkëpunim Regjion…

Me datë 09.09.2019 Zyra për Qeverisje të Mirë-Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me  Institutin e Kosovës për Adm…

Me datë 17 korrik 2019, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyrës së Kryeministrit ka organizuar takimin e parë të Këshillit…

Takim në mes të Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Platformës CiviKos dhe Zyrë…

    Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit sot me 04 prill 2019 ka organizuara Konferencë për Lansimin e Strat…

Nën patronatin e Zyrës së Kryeminsitrit /Zyrës për Qeverisje të Mirë  është bërë lansimi i Platform&…

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publik…

Bruksel, Prishtinë – 10 nëntor 2016 / Më 9 nëntor 2016, Komisioni Evropian publikoi Raportin për Kosovë për vitin 2016.…

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publik…

Më datë 19 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës…

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publik…

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ka organizuar dhe mbajtur trajnimin për koordinatorët e institucioneve për zbatimi…

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 214 konsultime publike …

KONSULTIME PUBLIKE
DOKUMENTET