327 - Single Lajmi | Template Website
VESTI
Card image cap
Onlajn platforma za javne konsultacije je lansirana

Premijer  Republike Kosova Isa Mustafa, prisustvovao  pokretanju  online platforme za konsultacije sa javnošću koja ima za cilj da pomogne institucijama u procesu konsultacija i šire  obuhvatanje  civilnog društva i svih partnera  u kereiranju politike  odlučivanja.

Ovom prilikom, premijer Mustafa se zahvalio na doprinos Evropske unije pokretanju  ove  platformu, procenivši je  od  vitalnog značaja za stvaranje funkcionalne veze  između dokumenata koje stvara  Vlada i javnih  konsultacija  sa zainteresovanim stranama.
"Nakon stupanja na snagu Uredbe Vlade Republike Kosova o minimalnim standardima za javne konsultacije od 1. januara ove godine, Kancelarija za dobro upravljanje, zajedno sa projektom tehničke pomoći EU za " Podršku  i implementaciju  strategije  vlade o  saradnji  sa civilnim društvom ", izradila je ovu platformu za konsultacije sa javnošću .
Platforma ima pristupnu tačku za sve javne konsultacije koje treba da  obavljaju  javne  institucije, o nacrtima zakona  , o  koncept dokumentima , zatim o  strateškim dokumentima i drugim aktima koji su predmet javnih  konsultacija  prema  Pravilniku  Vlade ", rekao je premijer.

Naglašavajući blisku saradnju sa Kosovskom fondacijom za  civilno društvo i CiviKos-om  za primenu  ovih standarda, premijer Mustafa je izrazio uverenje da će i sprovodjenje biti sadržajno  i  uspešno.
"Cilj ove platforme je da pomogne ministarstima  i vladinim agencijama  Republike Kosovo u procesu javnih konsultacija, uz šire  obuhvatanje  javnih  organa i nevladinih organizacija civilnog društva i svih  relevantnih  partnera koji su odgovorni za kreiranje politika odlučivanja. Kroz ovu platformu,mi  smatramo da ćemo  obezbedi proces komunikacije između javnih  organa, zainteresovanih strana i javnosti, kao i povećanje transparentnosti i odgovornosti javnih  organa prema stranama  i javnosti ", rekao je premijer.


 
Pominjajući  posao koji se obavlja  u podizanju  kapaciteta, premijer Mustafa je rekao da se  radi  na razvoju obuke za službenike  i resorna ministarstva  za sprovodjenje  minimalnih standarda o  javnim konsultacijama.
"Poželeo bi   da  naša bliska a saradnja u diskusijama o dokumentima koje ćemo predstaviti, rezultirati  usklađivanjem ovih dokumenata sa interesima naših građana", rekao je premijer.

Šefica Kancelarije  Evropske Unije na Kosovu, ujedno specijalna  predstavnica  EU-a, Natalija Apostolova rekla da  javne konsultacije su osnovna  vrednosti Evropske unije, ali i vrednost dobrog upravljanja, koje  pomaže u stvaranju boljih politika i povećavaju  poverenja građana u rad javnih institucija.
"U kontekstu ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sadržajne   konsultacije sa  javnošću  i civilnog društva u kreiranju politike,  su osnovni preduslov za obezbjeđenje efikasne reforme javne uprave, ali takodje  imaju pozitivan uticaj na održivost reformi u svim drugim oblastima ", rekla  je Apostolova.


Izvršna direktorka Platforme CiviKos Valdete Idrizi, rekla  je da je  online  platform dostignuče  i za samu  CiviKos-u, koja angažovana u  unapređenju što   povoljnijeg okruženja između civilnog društva i državnih institucija.

"Mi kao  CiviKos smo  pozdravili pokretanje platforme i  očekujemo  njenu   funkcionalizaciju, jer je obavljen  izuzetno veliki posao", rekla  je Idrizi.

Izvršna direktorka  KCSF, Venera Hajrullahu, napomenula je  volju samih  institucija za otvaranje procesa kreiranja politike, ali je ukazala na izazove koji ostaju da se reše od strane Vlade.
"Radi se o  potrebi  izgradnje kapaciteta civilnih  službenika, za planiranje i analizu politika, komunikacije sa javnošću, i  opštim  kapacitetima  za međusektorsku interakciju", rekla  je Hajrulahu.

Sa tim se  složio  i  rukovodilac  projekta tehničke pomoći EU-a  "Podrška sprovođenju Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom", Igor Vidačak, koji je doneo  iskustvo koje je  Hrvatska imala  u ovoj oblasti.
"Ukolko nemamo dobar pismeni  izveštaj od strane  javnih institucija o tome  zašto sneki od komentara koji su dati  kao doprinos,   nisu uključeni u dokumentu, ne možemo očekivati da se poveća poverenje građana. Naše iskustvo pokazuje da kada su minsitarstava objavila  dobre izveštaje o tome zašto nisu  uključeni komentari , učešće  u javnim konsultacijma je povečeno  za 4 hilajde posto ", rekao je Vidačak.

Prezentaciju o tome  kako izgleda  ova  platforma , kako se mogu registrovati  korisnici i kako da doprinesu  novim  politikama , predstavio je  direktor Kancelarije za dobro upravljanje u Kancelariji  premijera, Habit  Hajredini-. Prema njegovim rečima, u svakom ministarstvu imenovani su koordinatori koji su odgovorni za koordinaciju celokupnog procesa u okviru ministarstava, za  pračenje procedura  i standarda,  propisanih ovom  uredbom.

Prishtinë, 05.10.2018