378 - Single Lajmi | Template Website
LAJMET
NEWS
Card image cap
Organizimi i platformës nacionale për integrimin e Romëve në Republikën e Kosovës

Me date 06.09.2029

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me Këshillin për Bashkëpunim Regjional dhe me përkrahjen financiare të Komisionit Evropian në kuadër të projektit #Roma Integration 2020 ka organizua platformën nacionale për integrimin Romëve në Republikën e Kosovës, në fokus diskutimi strehimi dhe punësimi.

Prishtinë, 10.09.2019