377 - Single Lajmi | Template Website
LAJMET
NEWS
Card image cap
ZQM/ZKM dhe IKAP po zhvillojnë trajnime për shërbyes civil

Me datë 09.09.2019

Zyra për Qeverisje të Mirë-Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me  Institutin e Kosovës për Administratë Publike (IKAP) po zhvillojnë trajnime për shërbyes civil në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës me temën   “Procesi i konsultimit publik në nivel lokal. Konsultimi me publikun ne politikë bërje  dhe pjesëmarrja në hartimin e  legjislacionit është një proces shumë me rendësi për të rritë  Transparencën dhe llogaridhënien.  09.09.2019

                                            

 

Prishtinë, 10.09.2019