sq-ALen-USen-GB

Kontaktet

 

Adress/a:           

"Ndërtesa e Qeverisë",
Sheshi "Nëna Terezë”,
kati i VI-të , zyra nr: 602 dhe 607,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel:                      
+ 381 (0)  38 200 14 070 dhe
+377 (0) 44 174 282                              

Fax:                    
+ 381 (0) 38 200 14 643

E-mail:                
habit.hajredini@rks-gov.net;

trendeline.dreshaj@rks-gov.net;

Web:                  
https://zqm.rks-gov.net