sq-ALen-USen-GB
Slide 1

Lajme dhe aktivitete

Pas tërheqjes së një anëtari të shoqërisë civile nga Këshilli për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, Platforma CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë pranë Zyrës së Kryeministrit (ZQM/ZKM) oganizon procesin e përzgjedhjes së një përfaqësuesi të shoqërisë civile në Këshill.  Një përfaqësues i shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strate ... read more

Sot, me datë 29 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryesministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Organizata LENS, nënshkruan Marrëveshjën për Transferimin e pronësisë së portalit për konsultime publike www.e-konsulta.net tek Zyra për Qeverisje të Mirë. Ky kontribut i vlefshëm i ofruar nga Organiz ... read more

Sot, me datë 20 korrik 2016 u mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Zbatimin e  Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013–2017, i cili u organizua nga Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit.  Në ketë takim me anëtarët e Këshillit që përfaqësohet nga Institucione dhe shoqëria civile u bë prezantimi i të arriturave dhe sfidave në zbatimin e Strategjisë Qeveritar ... read more

Sot, më datë 19 korrik 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejta të Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Çështje Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryesministrit të Republikës së Kosovës (ZQM/ZKM) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Trajnimin mbi Standardet Minimale të Konsultimeve Publike. Ky Memorandum i Mirëkuptimit u nënshk ... read more

Pas miratimit të Rregullores për Standardet Minimale për Konsultimet publike nga ana e Qeverisë së Kosovës, raundi i parë i sesioneve te trajnimeve u mbajt nga data 11 deri më 14 korrik 2016 në Prishtinë, me qëllim të forcimit të kapaciteteve të nëpunësve civil për zbatimin e standardeve të miratuara të konsultimit publik . Sesionet e trajnimit u organizuan me mbështetjen e projektit të finan ... read more
1 of 9