sq-ALen-USen-GB
Slide 1

Kancelarija za Dobro Upravljanje

Habit Hajredini
Šef Kancelarije za
Dobro Upravljanje

Vesti i aktivnosti

Kancelarija za dobro upravljanje, kao Sekretarijat tima za izradu Pravilnika o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO je organizovala naredni sastanak radnog tima. Tim je na čelu sa Ministarstvom finansija, u saradnji sa Kancelarijom za dobro upravljanje/Kancelarijom  premijera, uz podršku projekta EU za tehničku pomoć “ Podrška za implementaciju Strategije Vlade za sar ... read more

Kancelarija za dobro upravljanje je u saradnji sa projektom tehničke pomoći EU, organizovala radionicu na temu "Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj volonterizma na Kosovu." Radionici su prisustvovali predstavnici institucija, lokalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva. Cilj radionice je bio predstavljanje istraživanja sprovedenog o volonterizmu, validacija i nalazima iz o ... read more

Prvi izveštaj o javnom finansiranju organizacija civilnog društva na Kosovu predstavljen je 14. marta 2017. u zgradi Vlade Kosova, uz učešće brojnih predstavnika javnih institucija, civilnog društva, donatora i medija. Po prvi put, Vlada Kosova objavljuje sveobuhvatne podatke o javnom finansiranju OCD prikupljene iz Trezora Ministarstva finansija, ministarstava i opština, sa ciljem povećanja uku ... read more

Priština, 21.02.2017. Kancelarija Premijera/Kancelarija za dobro upravljanje (KDU), je potpisala memorandum o razumevanju sa Kosovskim institutom za javnu administraciju (KIJA). Putem ovog sporazuma strane su izrazile spremnost za uspostavljanje odnosa saradnje za izgradnju kapaciteta zaposlenih sa minimalnim standardima za proces javnih konsultacija. Program obuke će se fokusirat ... read more

Dana 13. i 14. februara, 2017 su održane dve sesije javnih konsultacija na osnovu Uredbe 05/2016 o minimalnim standardima za proces javnih konsultacija, koje su odobrene od strane Vlade Republike Kosovo i stupile na snagu 1. januara 2017. Ove pilot konsultacije su sprovedene uz podršku Kancelarije za dobro upravljanje/Kancelarije premijera i projekta  koji finansira od EU „ Podrška za implementac ... read more
1 of 8